Alt Urgell 973 35 31 12 - 973 35 57 98 / Cerdanya 972 88 48 84 cauc@cauc.cat
 

ENFOCC

ENergia, FOrest i Canvi Climàtic és el nom del projecte de cooperació entre Grups Leader que pretén promoure la sostenibilitat als territoris rurals de Catalunya a través de l’estalvi i eficiència energètica, la promoció d’energies renovables presents al territori, i la mitigació del canvi climàtic.
En l’actualitat s’estan treballant aspectes com la comptabilitat energètica municipal i empresarial, la figura del gestor energètic, la promoció de la biomassa de proximitat, el càlcul de la petjada de carboni dels productes locals, i el control de consums en escoles del territori, entre d’altres.