Alt Urgell 973 35 31 12 - 973 35 57 98 / Cerdanya 972 88 48 84 cauc@cauc.cat

Instal·lació d’autoconsum de 25kw a l’ambit escola-museu-zona esportiva de Coll de Nargó

Titular:
Aj. Coll de Nargó

Des de l’Ajuntament de Coll de Nargó s’ha instal·lat mesures d’autoconsum en tres edificis d’equipament públic mitjançant captadors fotovoltaics. Aquests són generadors d’energia verda renovable que s’han situat a l’escola de Coll de Nargó, l’espai museu de la Dinosfera i la zona esportiva ocupant la zona de la piscina municipal i pistes esportives.
La implementació del sistema d’autoconsum suposa una de les tecnologies més recents en el tema de la producció energètica fotovoltaica pel que fa a la seva versatilitat d’alimentar diferents punts, discriminació de consums, compensació d’excedents a la xarxa, supressió de sistemes d’emmagatzematge de l’energia en bateries i acumuladors.

Valor afegit
Aquest projecte d’instal·lació d’autoconsum energètic complementa el projecte de implementació de calefacció per biomassa en l’àmbit de la mateixa zona. Aquesta és l’aposta d’aquest municipi per tenir energia renovable, ecològica i que aposta per l’economia circular. L’autoconsum pròpiament és una mesura d’estalvi energètic perquè l’energia generada per la instal·lació que no sigui consumida s’injectarà a la xarxa.

 

Grup GAL
Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya

Municipi
Coll de Nargó

Anualitat: 2019

Categoria del projecte
Energies renovables / Desenvolupament econòmic de les zones rurals

Web: https://collnargo.ddl.net/

 L’AUTOCONSUM PRÒPIAMENT DIT ÉS UNA MESURA D’ESTALVI ENERGÈTIC PER A L’ENS MUNICIPAL EN TANT QUE L’ENERGIA GENERADA PER LA INSTAL·LACIÓ QUE NO SIGUI CONSUMIDA DE FORMA INSTANTÀNIA PER LA PRÒPIA NECESSITAT DE L’EQUIPAMENT ÉS INJECTADA A LA XARXA I POSTERIORMENT, EN ELS EXTRACTES MENSUALS DE LES FACTURES ELÈCTRIQUES, ES DEDUEIX DE L’IMPORT A SATISFER LA QUANTIA DELS KW INJECTATS A LA XARXA, SEGONS CONVENI DE PREUS ESTABLERT AMB LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA RECEPTORA.

LA PROPOSTA D’INVERSIÓ COMPTA AMB UN PERÍODE DE RETORN DE LA INVERSIÓ DE 8 ANYS SEGONS ESTUDI REALITZAT PER L’EMPRESA PEUSA, EMPRESA PRODUCTOR 100% D’ENERGIA VERDA RENOVABLE.

A PARTIR DE L’ANY 2028 UN COP RECUPERADA LA INVERSIÓ, L’ENERGIA PRODUÏDA EN AQUELL MOMENT JA SERÀ 100% “GRATUÏTA” PER A L’ENS MUNICIPAL, ESSENT UNA DOBLE MILLORA: ECONÌMICA I AMBIENTAL.