Alt Urgell 973 35 31 12 - 973 35 57 98 / Cerdanya 972 88 48 84 cauc@cauc.cat
 

Programa Leader – Convocatòria 2016

Els ajuts que s’atorguen a través del Programa Leader són a fons perdut però cal mantenir les inversions i complir els compromisos adquirits durant un període mínim de cinc anys.

L’import  de l’ajut no pot ser superior a 100.000 € per persona beneficiària, per projecte i per anualitat.

Aquests ajuts estan sotmesos a la normativa de mínimis de la Unió Europea.

Què pot finançar?

En el cas de projectes aprovats, es podran considerar elegibles les despeses referents a:

· Obra civil i instal·lacions.

· Equipaments i maquinària.

· Mobiliari.

· Honoraris tècnics de projectes d’execució.

· Pàgines web i programes informàtics (amb limitacions).

On m’he d’adreçar?

Els promotors interessats a presentar sol·licitud d’ajut han d’adreçar-se directament al Consorci Alt Urgell-Cerdanya.

Cas de disposar de certificats digitals, també és possible fer la sol·licitud d’ajut telemàtica disponible al web  de l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya.

Quan es pot fer la sol·licitud?

Les convocatòries es publicaran anualment al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i fixaran els terminis per poder presentar les sol·licituds d’ajut.

Cal tenir en compte que la sol·licitud s’haurà de presentar abans d’iniciar les  inversions per les quals es demana l’ajut atès que si estan iniciades es desestimarà l’ajut.

Qui paga l’ajut?

Aquest ajut està cofinançat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya (DARP) i per la Comissió Europea a través del  Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).