Alt Urgell 973 35 31 12 - 973 35 57 98 / Cerdanya 972 88 48 84 cauc@cauc.cat
 

ENFOCC

ENergia, FOrest i Canvi Climàtic és el nom del projecte de cooperació entre Grups Leader que pretén promoure la sostenibilitat als territoris rurals de Catalunya a través de l’estalvi i eficiència energètica, la promoció d’energies renovables presents al territori, i la mitigació del canvi climàtic. L’objectiu principal del projecte “ENFOCC” és catalitzar i impulsar la sostenibilitat del model de desenvolupament dels territoris rurals, basant-se en la transició energètica i la lluita contra el canvi climàtic.
Objectius:

Els objectius específics del projecte són els següents:

  • Apropar la informació per realitzar la transició energètica, fomentar les energies renovables i promoure l’estalvi i l’eficiència energètica.
  • Canalitzar la implantació de la biomassa forestal com a energia renovable i difondre la utilització de la fusta en bioconstrucció, contribuint així a la dinamització del sector forestal, la millora en la gestió dels boscos, la prevenció d’incendis, el manteniment del paisatge, la promoció de la biodiversitat i la creació de llocs de treball.
  • Disminuir les emissions territorials de CO2, contribuint a la disminució de l’escalfament global i millorant la competitivitat del món rural, promovent l’explotació sostenible dels boscos i l’aprofitament de les fonts energètiques endògenes.
  • Sensibilitzar els territoris rurals sobre la necessitat d’impulsar accions per mitigar i adaptar-se al canvi climàtic.
Aquest projecte a l’Alt Urgell i la Cerdanya:

En el marc d’aquest projecte aquí al territori s’ha pogut realitzar el seguiment i l’optimització de la gestió energètica que realitzaven les empreses i entitats a través de una eina online gratuïta que s’anomenava ENEGEST. S’han realitzat jornades sobre la transició energètica i sobre altres temàtiques com les comunitats energètiques, autoproducció d’energia, etc. També s’ha realitzat el protocol de càlcul de petjada de carboni sobre la participació dels grups GAL en actes i jornades. Aquestes i moltes altres accions s’han realitzat en el marc del projecte ENFOCC al territori també s’han resolt molts dubtes relacionats amb l’Energia.

Més info: www.ripollesgesbisaura.org/qui-gestiona/1910-2/energia-forest-i-canvi-climatic-enfocc