Alt Urgell 973 35 31 12 - 973 35 57 98 / Cerdanya 972 88 48 84 cauc@cauc.cat

FER

Projecte:

El projecte “FER.cat. Ensenyant a emprendre a les escoles rurals” és un projecte de cooperació que pretén despertar el talent emprenedor entre els més joves mentre s’estan formant en l’entorn rural, treballant la seva creativitat i la seva capacitat d’innovar, fomentant la confiança en ells mateixos, el pensament crític i la capacitat de resoldre problemes concrets, per tal de facilitar que aprenguin a cercar oportunitats i aprofitar els recursos que els ofereix el món rural.
Abast projecte: Comarques Leader de la Catalunya rural.
Grup coordinador del projecte: Consorci Noguera Segrià Nord

Objectius:
    Els objectius del projecte són els següents:

  • Difondre la cultura emprenedora entre la comunitat educativa.
  • Implicar la comunitat educativa en la transmissió de la cultura emprenedora, incorporant els valors relacionats amb l’emprenedoria a les matèries curriculars.
  • Posar en valor les empreses dels territoris LEADER i donar-les a conèixer entre la comunitat educativa.
  • Facilitar que els infants aprenguin a cercar oportunitats i aprofitar els recursos que els ofereix el món rural, fomentant el treball en equip, el debat i les relacions entre l’alumnat dels diferents territoris participants.
  • Despertar el talent emprenedor entre els més joves, tractant diferents aspectes de la creació d’una empresa des de la idea fins al seu finançament, partint de la coneixença del territori i de la detecció de les seves necessitats, passant pel pla de comunicació i l’organització interna.

Aquest Projecte a l’Alt Urgell i la Cerdanya:

La participació del FER al territori s’ha basat en la difusió del projecte a la comunitat educativa a partir del contacte i informació als Centres de Recursos Pedagògics i sessions formatives als mestres. Fins al moment no hi ha cap centre al territori que estigui aplicant el projecte FER.
Més info:
https://www.futursemprenedors.cat/