Alt Urgell 973 35 31 12 - 973 35 57 98 / Cerdanya 972 88 48 84 cauc@cauc.cat
 

VIDA SILVESTRE

Catalunya presenta una gran biodiversitat i dins d’aquesta, el projecte posa l’accent en la fauna salvatge en el món rural. Vida silvestre és un projecte de cooperació dels Grups Leader de Catalunya que ens ofereix l’oportunitat d’aprofundir en l’ecoturisme i per tant, en diversos models d’aprofitament dels valors i recursos de fauna salvatge existents, protagonistes d’un desenvolupament econòmic sostenible del nostre territori.

El projecte ha de permetre identificar la situació del turisme de fauna, oferir formació i difondre aquest tipus de turisme, fomentar el coneixement local de la vida silvestre del territori i incidir sobre el turisme ornitològic a Catalunya.