Alt Urgell 973 35 31 12 - 973 35 57 98 / Cerdanya 972 88 48 84 cauc@cauc.cat

From EU to You

Projecte transnacional entre Italia i Catalunya
Aquest és un projecte transnacional que neix buscant professionalitzar les generacions més joves sobre les oportunitats que la UE ofereix a nivell local, amb la intenció d’oferir noves i concretes oportunitats laborals per contrarestar el despoblament dels nostres territoris. Per tant, els protagonistes d’aquest projecte són 10 joves (5 de Itàlia i 5 de Catalunya) amb l’objectiu de ser futurs ambaixadors locals de la UE a les zones rurals que ens acompanyaran en un procés de coneixença de la Unió Europea, el món Leader i les estratègies de desenvolupament local. En aquest projecte col·laborem amb un grup italià en el marc del projecte Erasmus +. Gruppo Azione Locale Escartons e Valli Valdesi s.r.l (GAL EVV)/ Via Fuhrmann, 23 Villa Olanda 10062 Luserna S. Giovanni (TO) Itàlia.

Com poden contribuir els joves al desenvolupament del seu territori rural?

Enguany, el Consorci haurà de redactar la seva estratègia de desenvolupament local pels propers anys, pel nou període de programació comunitària 2023-2027 i la participació de joves l’enforteix i n’afavoreix la seva eficàcia. Per tant, es considera molt positiu poder participar en aquest projecte que alhora és plenament coherent amb els objectius del consorci. Aquests joves aportaran punts de vista diferents, necessaris i molt útils en la creació d’una estratègia i conseqüentment en el desenvolupament del seu territori rural.

Objectius

  • Empoderar joves de les zones rurals a través una formació especialitzada que els capaciti ser part activa de les estratègies de desenvolupament local del seu territori.
  • Donar a conèixer les oportunitats professionals que ofereix la UE a escala local i rural als i les joves per a proporcionar noves oportunitats d’ocupació i contrarestar el despoblament d’aquests territoris.
  • Incorporar la perspectiva del col·lectiu jove en l’elaboració i la implementació de les seves estratègies de desenvolupament local.

Accions

1. The Project Path
Definició de la proposta formativa i elaboració de material a partir de l’estratègia de desenvolupament local de cada grup i concreció dels criteris i metodologia de selecció de 5 joves amb estudis universitaris per cada grup (màxim 10 joves en total).

2. Animation Lab
Primera trobada dels dos grups de joves i posada en comú de les propostes formatives amb la supervisió d’actors experts (stakeholders).

3. Local Development Strategy Lab
Dinamització per l’estratègia: Elaboració i discussió dels storyboard sobre les necessitats i expectatives de desenvolupament local de cada territori.

4. Implementation Lab
Implementació: definició dels elements bàsics de l’estratègia de desenvolupament local

5. Professional Lab
Segona trobada dels dos grups de joves i finalització de les estratègies.

6. Follow Up Lab
Reconeixement del col·lectiu de joves que han participat com a “embaixadors/es del desenvolupament rural”; recull de les experiències i els resultats del projecte i inclusió d’aquests en els espais de treball dels grups Leader, llurs estratègies i projectes de cooperació.