Alt Urgell 973 35 31 12 - 973 35 57 98 / Cerdanya 972 88 48 84 cauc@cauc.cat

Les sessions obertes a la ciutadania tindran lloc a la Seu d’Urgell, el 6 d’octubre, i a Puigcerdà, el 10 d’octubre

La Seu d’Urgell i Puigcerdà acolliran els propers dies dues reunions públiques per tal que la ciutadania pugui donar la seva opinió sobre quins han de ser els àmbits estratègics que cal potenciar a l’Alt Urgell i Cerdanya de cara al nou període de programació Leader 2023-2027.

En aquest sentit, el Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya (CAUC), que és qui gestiona els recursos econòmics del Programa Leader en aquestes comarques, impulsa un procés participatiu. Aquesta estratègia és la que definirà quins són els eixos que s’han de treballar els propers anys i, per tant, quines activitats o sectors s’acaben prioritzant a l’hora de destinar-hi els ajuts europeus Leader. És per això que des del CAUC es vol que hi hagi el màxim consens entre la ciutadania sobre quines són les prioritats que té el territori i que cal que es beneficiïn d’aqueste’s ajuts.

Per tot plegat, aquestes setmanes s’estan duent a terme algunes reunions sectorials per tal d’anar recollint propostes de diversos col·lectius. A banda, però, també s’han volgut organitzar dues trobades obertes a tota la ciutadania, una a la Seu d’Urgell i l’altra a Puigcerdà, per tal que tothom pugui dir-hi la seva.

La primera de les trobades públiques tindrà lloc al CETAP de la Seu d’Urgell (plaça de les Monges, edifici de les Monges, tercera planta) el dijous 6 d’octubre a les 18h. La segona, es durà a terme a la sala de plens del Consell Comarcal de Cerdanya (plaça del Rec, 5), a Puigcerdà, el dilluns 10 d’octubre a les 18h. A la trobada, s’exposaran els principals àmbits que s’han detectat com a prioritaris, per tal que la ciutadania pugui valorar-los i dir quins considera que cal potenciar especialment.

Aquests quatre grans àmbits són: població i arrelament, que inclou aspectes com habitatge o joventut; territori innovador, que tracta aspectes com ara nous models de negoci, un nou model turístic, la formació, o la innovació i la digitalització, entre altres; la transició ecològica, incloent-hi l’economia circular i la transició energètica; així com l’economia rural vinculada a recursos endògens, com ara la gestió forestal, la fauna cinegètica, la nova pagesia o la producció de productes proximitat.

A banda, aquelles persones que no puguin assistir a aquestes reunions, però vulguin dir-hi la seva, podran fer les seves propostes i aportacions sobre aquests quatre grans reptes a través del formulari obert que s’ha habilitat al web del Consorci, www.cauc.cat.

Aquest procés es desenvolupa per elaborar l’estratègia Leader en l’àmbit territorial del GAL, en el marc del nou Pla estratègic de la PAC 2023-2027, que estarà cofinançat pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). Aquesta procés ha tingut en compte els principals reptes que han sorgit de l’Agenda Rural 2030, impulsada per la Generalitat de Catalunya sota el paraigua de la Comissió Interdepartamental Sobre Despoblament Rural, en la qual han participat activament els Grups Leader de Catalunya entre altres entitats.

L’objectiu és tenir definits a mitjans de novembre els eixos que es treballaran en el pròxim període Leader per tal que la nova estratègia es pugui començar a implementar a partir del 2023.