Alt Urgell 973 35 31 12 - 973 35 57 98 / Cerdanya 972 88 48 84 cauc@cauc.cat

Enguany s’han presentat 400 estudiants amb un total de 881 candidatures

Les pràctiques pretenen incentivar l’estada de joves universitaris a empreses i entitats situades en poblacions rurals de Leader de Catalunya per potenciar el retorn de talent jove en aquests municipis. En aquesta edició s’oferiran ajuts de 900 € per les empreses i institucions del territori amb la voluntat de cofinançar el 50% de les pràctiques. Els i les estudiants han de realitzar mínim 300 hores, entre mitjans de juny i mitjans de setembre de 2022. L’estudiant rebrà una remuneració de 6 € mínim per hora treballada sumant un total de 1.800 € com a contraprestació total.

En aquesta nova edició del Pràcticum Odisseu s’han presentat gairebé 400 estudiants amb un total de 881 candidatures (cada estudiant podia presentar fins a 5 candidatures) per realitzar pràctiques en empreses i entitats del territori rural Leader català. De totes les 179 ofertes inicials presentades per empreses, 165 han rebut candidatures i només 13 han quedat desertes. Actualment està obert el període de selecció d’aquestes 165 empreses que han d’escollir entre aquestes candidatures per seleccionar la persona que realitzarà pràctiques durant els mesos d’estiu a través del Pràcticum Odisseu.

Els estudis majoritaris dels joves que han sol·licitat participar al Pràcticum són: administració, economia i dret; educació, serveis socials, salut i lleure; enginyeries i informàtica; humanitats i arxivística; turisme patrimoni i cultura; ciències ambientals i geografia; màrqueting, comunicació i disseny; agronomia, veterinària i ciències de l’alimentació i arquitectura i urbanisme. Una qüestió molt important pels objectius del Pràcticum és que més de la meitat de les ofertes (87) ofereixen possibilitat d’incorporació laboral un cop finalitzin les pràctiques.

Pel que fa a l’Alt Urgell i la Cerdanya hi ha 28 ofertes presentades, una més de les que hi havia l’anualitat passada. Aquesta xifra és la més alta de totes les edicions del Pràcticum Odisseu, fet que consolida el programa al nostre territori i mostra el compromís del teixit empresarial i administracions locals amb el talent jove. Aquestes ofertes es divideixen en 16 d’empreses privades, 10 d’entitats públiques i 2 del tercer sector públic-privat.  

Any rere any es va consolidant el Pràcticum amb altes xifres de participació, tant en nombre d’ofertes presentades per empreses i entitats del territori com entre els estudiants universitaris que opten a realitzar les pràctiques. Enguany ha sigut la edició més nombrosa amb nombre d’ofertes i gairebé la meitat de les ofertes tenen possibilitat d’incorporació laboral una vegada finalitzin les pràctiques.

Les entitats promotores del projecte de cooperació Leader Odisseu són la Secretaria d’Agenda Rural del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i la Direcció General de Joventut del Departament de Drets Socials, amb la col·laboració de la Direcció General d’Universitats  del Departament de Recerca i Universitats, l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya, els grups d’acció local Leader de Catalunya i la xarxa de professionals de Joventut. El Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya el coordina i compta amb el cofinançament del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).