Alt Urgell 973 35 31 12 - 973 35 57 98 / Cerdanya 972 88 48 84 cauc@cauc.cat

Els dies 28 i 29 de gener, el Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya, amb el suport de Consorci GAL Noguera Segrià Nord, ha organitzat una jornada d’intercanvi d’experiències Leader entre els grups d’acció local de Catalunya i d’Aragó on es posaran en comú fins a 20 projectes de cooperació i projectes estratègics Leader de les comarques rurals d’ambdós territoris.

Aquests territoris veïns, amb el finançaments dels governs respectius i del FEADER (Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural), implementen estratègies i accions de dinamització local similars i la jornada vol facilitar l’intercanvi de bones pràctiques entre els grups.

Les jornades tindran lloc al Consell Comarcal de la Noguera, C/ Àngel Guimerà 28-30 de Balaguer i el seu president, el Sr. Miquel Plensa i Martínez que és també president del Consorci GAL Noguera-Segrià Nord, farà la benvinguda.

Tot seguit intervindran el Sr. Francisco Domínguez Real, cap del Servei de Programes Rurals del govern d’Aragó i el Sr. Josep Maria Martí Climent, cap del Servei de Programació i Dinamització Rural de la Generalitat de Catalunya.

Es comptarà també amb l’exposició del Sr. Ricard Ramon i Sumoy de la Direcció General d’Agricultura i desenvolupament rural de la Comissió Europea sobre les novetats principals del proper període de programació 2021- 2027, amb qui es connectarà per videoconferència des de Brussel·les.

All llarg del 28 de gener pel matí, es presentaran 10 projectes de cooperació amb temàtiques compartides, per part dels seus grups coordinadors tant de Catalunya com d’Aragó. Durant la tarda es treballarà en tres grups d’interès: social (joventut i despoblament); econòmic (agroalimentari i emprenedoria) i ecològic (transició energètica).

L’endemà s’exposaran 5 experiències de projectes de cooperació entre particulars aragonesos i 5 projectes estratègics del territori català i posteriorment tindrà lloc un espai específic per afavorir contactes concrets i sinergies entre projectes i els grups promotors. Per a més informació consulteu el programa de la jornada.