Alt Urgell 973 35 31 12 - 973 35 57 98 / Cerdanya 972 88 48 84 cauc@cauc.cat

L’estratègia fins al 2027 s’ha elaborat aquests darrers mesos i ha comptat amb un procés participatiu

Les ajudes que gestioni el Consorci GAL Alt Urgell Cerdanya (CAUC) entre el 2023 i el 2027, principalment les del programa Leader, prioritzaran aquells projectes que se centrin en quatre grans eixos de promoció del territori. Així s’ha definit en l’estratègia elaborada aquests darrers mesos, i que ha comptat amb un procés participatiu.

Les quatre prioritats de les pròximes convocatòries d’ajudes seran afavorir l’arrelament en entorns rurals, la innovació, la transició energètica i l’economia rural així com els recursos endògens i de proximitat. Aquesta, doncs, serà la guia que marcarà el criteri d’atorgament d’ajudes dels pròxims anys, prioritzant les iniciatives que s’adeqüin a aquestes grans finalitats. També els projectes de cooperació i estratègics gestionats directament des del Consorci seguiran aquests quatre eixos.

En el cas de l’arrelament en entorns rurals, els principals objectius seran fomentar i facilitar tant la fixació de la població local com l’acollida de nova població, fent incidència en aquells aspectes claus per a l’arrelament i la qualitat de vida, com ho són la formació, les oportunitats laborals, l’habitatge i l’entorn social i cultural. 

Pel que fa a la innovació, es volen promoure noves activitats econòmiques, nous models de negoci i formes de treball alternatives per donar resposta a les necessitats territorials, tot impulsant l’adaptabilitat i la resiliència de les iniciatives empresarials del territori. 

En relació a la transició energètica, es volen afavorir models econòmics, energètics i de mobilitat que contribueixin a mitigar el canvi climàtic i els desajustos ambientals i a promoure l’estalvi de recursos no renovables. Finalment, també es vol potenciar l’economia de proximitat, especialment la fonamentada en els recursos endògens

Procés participatiu

Aquesta estratègia de cara als pròxims cinc anys s’ha definit durant els darrers mesos del 2022, un cop finalitzat l’anterior període d’ajudes. Des del CAUC s’ha volgut que els eixos estratègics que es potenciaran els pròxims anys, i que han de servir per afavorir el desenvolupament econòmic i social de l’Alt Urgell i Cerdanya, comptessin amb el màxim consens possible de la ciutadania.  

És per això que, a banda de la feina tècnica pròpia del CAUC, s’ha dut a terme un seguit d’accions per tal que tant la població en general com els diferents sectors del teixit social i econòmic de les dues comarques hi poguessin dir la seva. Així, el personal del CAUC ha anat mantenint trobades sectorials per anar recollint propostes, ha convocat reunions públiques obertes a la població en general, a la Seu d’Urgell i a Puigcerdà i, finalment, ha habilitat un formulari obert al web del Consorci, on tothom ha pogut fer les seves propostes i aportacions.

El procés també ha tingut en compte els principals reptes que han sorgit de l’Agenda Rural 2030, impulsada per la Generalitat de Catalunya sota el paraigua de la Comissió Interdepartamental Sobre Despoblament Rural en la qual han participat activament els Grups Leader de Catalunya, entre altres entitats.

Amb l’elaboració d’aquesta estratègia, doncs, s’ha volgut tenir una radiografia de les necessitats d’aquestes dues comarques per tal que les ajudes que s’atorguin els pròxims anys i els projectes liderats pel Consorci hi donin resposta. Justament, quan es va dissenyar l’estratègia de la convocatòria que ara acaba, es va detectar que una de les qüestions que preocupava al territori era la manca de retorn dels joves un cop acabats els estudis. És per això que, a través dels Grups Leader i el DACC, es va posar en marxa el projecte Odisseu, pensat per millorar-ne l’ocupabilitat en aquestes comarques. Un altre aspecte que es va abordar va ser la necessitat de dinamitzar els nuclis petits del territori, de manera que es va decidir prioritzar els projectes que es desenvolupessin en aquests pobles a l’hora d’atorgar les ajudes.

Aquest procés s’emmarca en el nou Pla estratègic estatal de la Política Agrària Comuna 2023-2027, que esta cofinançat pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). Amb l’estratègia finalitza el procés de selecció de grups que va constar de dues fases: una primera on es va seleccionar provisionalment els mateixos i el seu territori i la segona fase on s’han presentat i aprovat les estratègies de Desenvolupament local i l’aprovació definitiva dels grups, en aplicació del marc normatiu i de la programació aprovada.

Sobre els Leader i el GAL Alt Urgell-Cerdanya

La iniciativa comunitària Leader va ser creada als anys 80 per la Comissió Europea amb la intenció d’ajudar el desenvolupament i la diversificació de l’activitat econòmica en zones rurals i de muntanya de la Unió Europea. El Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya (CAUC), mentrestant, es va crear el 2008 per iniciativa d’ambdós consells comarcals per gestionar els recursos econòmics del Programa Leader de la Unió Europea del període 2007-2013.

Aquest Consorci ha estat també l’ens gestor del programa Leader en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2022 a les comarques de l’Alt Urgell i la Cerdanya i ho serà també en el cas del programa 2023-2027.