Alt Urgell 973 35 31 12 - 973 35 57 98 / Cerdanya 972 88 48 84 cauc@cauc.cat

Com poden els i les joves contribuir al desenvolupament local del seu territori rural?

FromEUtoYOU, mitjançant la col·laboració entre el CAUC i el grup d’acció local italià Escartons e Valli Valdesi s.r.l, de la regió del Piemont, neix amb l’objectiu d’empoderar joves de les zones rurals a través una formació especialitzada que els capaciti ser part activa de les estratègies de desenvolupament local del seu territori.

El projecte vol donar a conèixer les oportunitats professionals que ofereix la UE a escala local i rural als i les joves, amb la intenció de proporcionar noves oportunitats d’ocupació per a contrarestar la despoblació d’aquests territoris. En particular, l’enfocament bottom-up dels GAL, que proporciona una visió territorial i comunitària de les estratègies europees implementades a escala local, és una eina excel·lent per a acostar la UE a la ciutadania i les empreses.

Des d’ara fins el gener de 2024 ambdós grups d’acció local duran a terme activitats per a incorporar la perspectiva del col·lectiu jove en l’elaboració i implementació de les seves estratègies de desenvolupament local.

Enguany, el Consorci haurà de redactar la seva estratègia de desenvolupament local pels propers anys, pel nou període de programació comunitària 2023-2027 i la participació de joves l’enforteix i n’afavoreix la seva eficàcia. Per aquest motiu, From EU to YOU suposa una gran oportunitat pel Consorci ja que alhora és plenament coherent amb els objectius del projecte Odisseu – Territori Talent de cooperació Leader catalana que coordina.

Qui hi pot participar?

El protagonisme del projecte serà per 10 joves (5 per GAL), amb l’objectiu que siguin futurs «ambaixadors/es locals de la UE» per a les zones rurals.

Justament avui obrim la convocatòria per a seleccionar 5 joves a Catalunya i 5 joves a Itàlia per a participar en el projecte. Us ho expliquem!

Socis del projecte

GAL Escartons e Valli Valdesi

GAL Alt Urgell-Cerdanya