Alt Urgell 973 35 31 12 - 973 35 57 98 / Cerdanya 972 88 48 84 cauc@cauc.cat

Joventut i desenvolupament rural

Presentació de la diagnosi d’incorporacions de joves al sector agrari de Catalunya

Jornada tècnica
BELLESTAR, dimarts 9 de maig de 2017

Presentació

Entre els reptes de les zones rurals trobem l’envelliment de la població, el despoblament i la conseqüent manca de relleu generacional i pèrdua de dinamisme socioeconòmic.
Tot plegat condiciona les oportunitats de desenvolupament d’aquestes comarques i fa perillar l’equilibri territorial, la vertebració social i la diversitat ambiental de tot el país.
La relació entre joventut i ruralitat interpel·la la sostenibilitat de la Catalunya i demanda, especialment, abordar el relleu al camp.
Al llarg del 2016 i en el marc del projecte de cooperació Leader Odisseu pel retorn de joves al món rural, s’ha dut a terme l’Estudi qualitatiu i quantitatiu de les incorporacions de joves al sector agrari a Catalunya, a partir de la mesura 112 del PDR en el període 2007-2014.
Tindrem ocasió de conèixer i debatre els resultats d’aquesta diagnosi a fi de treballar més i millor els reptes que planteja aquesta incorporació del col·lectiu jove que vol dedicar-se al món agrari i protagonitzar el desenvolupament local de les comarques rurals.

 

Descarrega’t el cartell amb la informació