Alt Urgell 973 35 31 12 - 973 35 57 98 / Cerdanya 972 88 48 84 cauc@cauc.cat

El Consorci Leader Alt Urgell-Cerdanya publica l’Estudi sobre les incorporacions de joves al sector agrari a Catalunya 2007-2013 en el marc del projecte Odisseu.

 

Joves al campDes del Consorci Leader Alt Urgell-Cerdanya es coordina el projecte de cooperació Odisseu per al retorn del talent jove al món rural a Catalunya. En el marc de les accions d’aquest projecte, recentment es va impulsar un Estudi sobre les incorporacions de joves al sector agrari a Catalunya en el període 2007-2013 amb l’objectiu d’analitzar els perfils de les joves incorporacions i la seva viabilitat.

Amb la investigadora Neus Monllor Rico al capdavant, l’estudi identifica els diferents perfils de persones joves que s’han incorporat al sector agrari en aquest període, descriu el model productiu de les empreses agràries que han creat i assenyala els principals reptes del relleu generacional de la pagesia a Catalunya.

Aquesta informació proporciona eines a les administracions públiques i agents que donen suport a les persones joves que accedeixen al sector agrari per a poder prendre decisions en el moment d’incorporar noves polítiques i programes d’actuació. Així, la diagnosi defineix reptes i recomanacions territorials, socials i de suport al col·lectiu jove que vol dedicar-se al món agrari i protagonitzar el desenvolupament local de les comarques rurals.

Pel que fa a la metodologia quantitativa i qualitativa emprada, destaquem: l’anàlisi dels 1.637 expedients de primera instal·lació (26% dones i 74% homes); un qüestionari on-line contestat per joves agricultors i agricultores d’instal·lació entre 2008-2014: 225 respostes (14% mostra) i 33 entrevistes en profunditat (24 joves i 9 personal tècnic).

Per a l’elaboració d’aquesta diagnosi s’ha comptat amb la participació de les oficines comarcals d’Agricultura, els equips de formació i tutoria de les escoles agràries, les entitats d’assessorament agrari i algunes de les persones pageses incorporades

Un cop acabada aquesta diagnosi i per tal de facilitar la seva consulta, des del projecte Odisseu s’acaba de publicar un document digital que permetrà a tothom que hi estigui interessat consultar aquest estudi des de les pàgines web del Consorci (www.cauc.cat), del projecte Odisseu (www.odisseujove.cat) o del Departament d’Agricultura (www.agricultura.gencat.cat) .

El relleu generacional al camp català és una de les prioritats del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat. “Fomentar l’arrelament i desenvolupament econòmic i social dels joves al medi rural” continua essent un repte de l’actual PDR de Catalunya 2014-2020. L’envelliment de la població agrària i les dificultats de les persones joves per incorporar-se al sector posen de manifest la necessitat de conèixer amb més profunditat la realitat catalana per tal de poder proposar i implementar noves accions de relleu generacional.

Aquest estudi, que forma part del projecte Odisseu, compta amb el suport i el cofinançament del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a través del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (2014-2020) i del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

Estudi: Joves al camp (PDF)