Alt Urgell 973 35 31 12 - 973 35 57 98 / Cerdanya 972 88 48 84 cauc@cauc.cat

Creació d’una casa passiva de turisme rural “Cal Rossa” a Taús

Promotor: Cal Rossa Taús, SL

El projecte de la construcció d’aquest establiment neix de la voluntat de les emprenedores i els emprenedors de recuperar i posar en valor el patrimoni cultural, etnològic i natural del poble de Taús amb l’objectiu de promoure el desenvolupament socioecioeconòmic d’aquesta zona, amb els criteris de màxima sostenibilitat ambiental.

Cal Rossa ha esdevingut la primera casa “passiva” del Pirineu i l’única dedicada al turisme rural, és a dir, una casa que genera més energia de la que consumeix.

A més mitjançant la seva pàgina web ofereixen el servei de botiga de queviures amb productes de proximitat i informacions d’activitats i itineraris a la natura que es poden realitzar a l’entorn de Taús.

Valor afegit
El valor afegit que aporta Cal Rossa és que gràcies a estar construïda amb fusta eficient s’estalvia un 90% del consum que presenta una construcció tradicional. I amb el sostre fotovoltaic de plaques solars genera més energia de la que es consumeix, per tant no genera residus energètics i és respectuosa amb el medi ambient.
Genera riquesa i llocs de treball a Taús i potencia els valors paisatgístics i de fauna del seu entorn natural. I amb la botiga de queviures promociona els productes de proximitat, afavorint l’economia local.

 

Grup GAL
Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya

Municipi
Valls d’Aguilar

Anualitat: 2016

Categoria del projecte
Turisme Rural / dinamització i millora de l’oferta turística

Web: https://calrossa.com/