Alt Urgell 973 35 31 12 - 973 35 57 98 / Cerdanya 972 88 48 84 cauc@cauc.cat

Centre mèdic: ampliació, rehabilitació i trasllat d’instal·lacions

Titular:

Centre Mèdic Puigcerdà SL

Es tracta d’un centre mèdic totalment privat creat fa set anys amb diferents especialitats mèdiques i amb contractes amb diferents mútues privades i serveis de prevenció, que dona servei a la comarca de la Cerdanya amb una clientela consolidada. L’objectiu de la inversió realitzada és l’ampliació i rehabilitació d’instal·lacions per poder donar cobertura a altres especialitats i serveis demandats pels clients, ja que fins al moment es disposava d’un espai limitat i no es podia donar cobertura a altres especialitats i serveis demandats, com per exemple proves d’esforç, més consultoris per revisions esportives i d’empresa, servei de fisioteràpia…

Valor afegit

Es tracta de l’únic centre mèdic privat de la comarca amb recursos privats, infraestructura privada i gestió privada, a més és un projecte innovador a la comarca, ja que és l’únic que compta amb un Servei de prevenció de riscos aliè.
Com a altres valors afegits es va instal·lar un sistema de ventilació, calefacció i aigua calenta amb sistema d’energia renovable per aerotèrmia. A més, la calefacció es va instal·lar perquè fos per terra radiant i la ventilació recupera l’aire ambiental per tal de reutilitzar aquesta escalfor per la calefacció i l’aigua calenta.

Grup GAL: Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya

Municipi: Puigcerdà

Anualitat: 2020

Categoria del projecte: Qualitat del servei/ Diversificació serveis

Web: www.centremedicpuigcerda.com