Alt Urgell 973 35 31 12 - 973 35 57 98 / Cerdanya 972 88 48 84 cauc@cauc.cat

Creació botiga d’objectes i serveis relacionats amb la natura

Promotor: Aubèrria SL

Aubèrria és una empresa de serveis integrals (estudi, gestió, educació i promoció) relacionats amb el patrimoni natural pirinenc.

L’empresa la integra un equip format per biòlegs i tècnics forestals amb més de 15 anys d’experiència. Es tracta d’un equip especialitzat en ornitologia, herpetologia, botànica, gestió d’espais protegits, educació i comunicació ambiental.

 • OBJECTIU : AUBÈRRIA vol ser l’empresa de referència en el mercat de serveis relacionats amb el patrimoni natural del Pirineu català.
 • SERVEIS: Aubèrria ofereix serveis de recerca, de gestió, d’educació i de promoció del medi natural.

ESTUDI: La recerca és la base per gestionar, difondre i promoure el territori. Des d’Aubèrria s’estudien les espècies, els hàbitats i els processos naturals; a més de fer recerca en biologia, geologia i climatologia.

En aquest àmbit, l’empresa ofereix:

 • Prospeccions i censos de fauna i flora
 • Estudis de distribució
 • Estudis de migració
 • Anellament científic d’ocells
 • Seguiment d’espècies
 • Inventaris d’hàbitats
 • Inventaris geològics

GESTIÓ: Cal planificar el desenvolupament d’un territori i gestionar-lo adequadament per tal de conservar el medi i l’entorn natural.

En aquest àmbit, l’empresa ofereix:

 • Suport a l’ús públic d’espais naturals
 • Estudis de viabilitat per a la protecció d’espais naturals
 • Redacció de plans de gestió de finques
 • Diagnosis patrimonials de béns naturals i culturals
 • Inventaris i senyalització de camins

EDUCACIÓ: Adquirir coneixements i valors del propi territori crea uns lligams de pertinença i de respecte vers l’entorn natural.

En aquest àmbit, l’empresa ofereix:

 • Educació ambiental per als centres educatius
 • Senderisme interpretatiu
 • Cursos, xerrades i conferències
 • Contingut i disseny de quaderns educatius
 • Realització i monitoratge d’exposicions
 • Lloguer de fotografies i dibuixos
 • Contingut i disseny de cartells interpretatius
 • Senyalització interpretativa d’itineraris

PROMOCIÓ: El patrimoni natural pirinenc és una riquesa que cal promocionar i conservar. En aquest sentit, l’ecoturisme apareix com una font de creació de riquesa i un mitjà per conservar l’entorn.

En aquest àmbit, l’empresa ofereix:

 • Turisme ornitològic
 • Inventaris de recursos
 • Planificació ecoturística
 • Cursos d’ecoturisme
 • Redacció de guies de camp i altres publicacions
 • Disseny i execució de guiatges especialitzats
 • Miradors i cartells interpretatius per a hotels i turisme rural
 • Assessorament naturalístic al sector turístic

Informació i fotografies: Aubèrria, SL

Valor afegit
Projecte que divulga coneixement científic sobre el patrimoni natural, fomenta l’accés sostenible a l’entorn pirinenc i posa en valor la biodiversitat en sentit integral.

 

Grup GAL
Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya

Municipi
La Seu d’Urgell

Anualitat: 2013

Mesura: Creació i desenvolupament de microempreses

Categoria del projecte
Societat rural i serveis a la població / serveis a la població
Economia social i Emprenedoria rural / Serveis a empreses

Aplica RSE Aplica la Responsabilitat Social Empresarial

Web: www.auberria.cat