Alt Urgell 973 35 31 12 - 973 35 57 98 / Cerdanya 972 88 48 84 cauc@cauc.cat

Instal·lació conjunt de serra, canejadora i apiladora

Promotor:
EFAUSA SA

Amb la instal·lació d’aquesta nova maquinària pretén aconseguir una notable millora tècnica de la planta de producció, per poder oferir una peça de molta més qualitat, així com augmentar la productivitat i garantir una feina més agraïda als treballadors.

Un dels objectius principals a l’hora d’engegar aquest projecte era l’augment de la producció del centre, degut que amb aquesta nova maquinària es pot optimitzar el mètode productiu per així simplificar i agilitzar les tasques.

Tanmateix, els treballadors encarregats de fer funcionar aquestes màquines han deixat de banda el treball manual, assolint un grau d’especialització molt superior. A més a més, l’empresa ha tingut l’oportunitat d’oferir un producte de molta més qualitat i més ben acabat, la qual cosa ha fomentat el comerç del sector en la nostra comarca.

Valor afegit
El valor afegit d’aquest projecte radica en la millora del procés de producció, de manera que permet a l’empresa produir i oferir un producte d’un alt valor afegit i d’una qualitat superior. Cal destacar la preocupació de l’empresa per amenitzar la feina dels seus treballadors. A més, aquesta inversió recolzada pel programa Leader, promou el mercadeig del sector de la fusta en el nostre territori. Finalment, a partir de la posada en funcionament d’aquesta instal·lació, s’ha pogut comprovar un augment de producció d’aproximadament un 20%.

 

Grup GAL
Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya

Municipi
Montferrer i Castellbó

Anualitat: 2017

Categoria del projecte
No agroalimentari/ Desenvolupament econòmic de les zones rurals/ Innovació i qualitat/ Millora dels processos/ Modernització d’equipaments

Web: https://efausa.es/