Alt Urgell 973 35 31 12 - 973 35 57 98 / Cerdanya 972 88 48 84 cauc@cauc.cat

Caminant cap a la indústria 4.0 – Automatització de l’envasat i sistema d’integració de la planta

Titular:
Exquisitarium

L’empresa Exquisitarium SL es dedica a l’elaboració de productes alimentaris d’alta qualitat per satisfer les demandes d’altres empreses, principalment de l’àmbit de la restauració. Aquesta empresa ha anat realitzant diverses inversions per millorar el negoci. En aquesta ocasió ha apostat per l’automatització de la sala d’envasat amb una màquina d’envasat i etiquetat automàtic que permet augmentar la capacitat de producció amb el mateix espai actual i reduir els errors humans ja que fins el moment aquesta feina és realitzava manualment.

Valor afegit
Exquisitarium sempre treballa per millorar els processos i aposten per una tecnològica típica de indústria automatitzada, que han adaptat a la seva producció artesanal per poder tenir els avantatges que això suposa. A partir d’una aposta per l’automatització d’envasat i etiquetat permet guanyar més temps i evitar els possibles errors humans que podien realitzar les persones que feien aquest procés de manera manual.

 

Grup GAL
Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya

Municipi
Oliana

Anualitat: 2019

Categoria del projecte
Millora de processos / Desenvolupament de les zones rurals

Web:  www.exquisitarium.com