Alt Urgell 973 35 31 12 - 973 35 57 98 / Cerdanya 972 88 48 84 cauc@cauc.cat

Inspecció i Localització de Serveis i Fuites d’aigua

Titular:

Josep Mª Isern Comenges

L’objecte de l’empresa és prestar serveis mitjançant la innovació tecnològica. En aquest sentit, en l’àmbit de detecció i auditoria dels serveis enterrats presents en tots els municipis, habitualment es depèn d’empreses externes molt costoses. La idea consisteix en el fet que a partir dels equips que garanteixen la detecció i observació de serveis enterrats, poder realitzar una cartografia en superfície ubicant-los exactament, i realitzar una auditoria interna i buscar fuites.
La màquina serveix per inspeccionar tubs de desaigua, col·lectors, elaborar informes interiors de l’estat dels tubs, marcar en superfície el recorregut i les possibles no conformitats del tub per dins.
Dins dels objectius aprovats inicialment i que han estat complerts es troben el diàmetre més gran de treball, augment de les feines municipals i supramunicipals, la proximitat a la demanda de treball i la innovació tecnològica en la millora de treballs
A més pel que respecte a mitjans humans i tècnics per dur a terme l’actuació es va procedir a contractar una persona a temps complet a part de la compra del robot d’inspecció.

Valor afegit

A les comarques de la Cerdanya, Alt Urgell, Berguedà, Pallars Sobirà, Ripollès, Vall D’Aran, Bages, Plana de Vic no existeix cap empresa que ofereixi el servei proposat per l’empresa.

Grup GAL: Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya

Municipi: Bolvir

Anualitat: 2020

Categoria del projecte: Innovació tecnològica

Web: www.crinspeccio.es/ct/productes