Alt Urgell 973 35 31 12 - 973 35 57 98 / Cerdanya 972 88 48 84 cauc@cauc.cat

Restauració de la Xarxa de Senders Històrics de les Valls d’Aguilar

Promotor: Ajuntament de les Valls d’Aguilar

L’actuació ha permès recuperar un traçat històric generat per l’activitat humana al llarg dels anys entre els pobles del terme municipal actual i harmònic amb una topografia accidentada i unes característiques morfològiques específiques. El projecte ha consolidat una aproximació al territori totalment respectuosa amb el medi ambient i l’entorn natural que posa en valor tots els elements paisatgístics i ecològics del traçat.

Aquest projecte ha documentat el recorregut amb la identificació dels elements patrimonials històrics i naturals associats i fa de dinamització i ha tingut un impacte positiu , els indrets naturals aporta compta amb un document

En el context actual conflueixen la preocupació de les administracions públiques, especialment les locals, i de les entitats i grups conservacionistes, excursionistes en la recuperació de la xarxa històrica de camins, atès el rol dinamitzador de les activitats de lleure, turisme i esport que es caracteritzen pel contacte amb el patrimoni natural i cultural singular del municipi.

Valor afegit
El projecte ha contribuït a un major coneixement de la xarxa de camins tradicionals que conserva el patrimoni natural i històric i incrementa l’oferta de turisme rural actiu per a promoure el desenvolupament local sostenible de la zona.

 

Grup GAL
Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya

Municipi
Les Valls d’Aguilar

Anualitat: 2014

Mesura: Conservació i millora del patrimoni rural

Categoria del projecte
Turisme rural / Activitat física / Senderisme / Patrimoni natural i cultural / Excursionisme

Web: vallsaguilar.ddl.net