Alt Urgell 973 35 31 12 - 973 35 57 98 / Cerdanya 972 88 48 84 cauc@cauc.cat

Adquisició de maquinària i millora de tecnològica de pròtesis dentals

Promotor:
SOADCO SL

L’empresa SOADCO, SL és una empresa dedicada a la fabricació de pròtesis dentals per a altres empreses com laboratoris odontològics. El procés de fabricació s’inicia quan l’empresa rep l’encàrrec mitjançant un arxiu amb la informació del producte que cal fabricar. Aquest arxiu s’adapta mitjançant un software específic a fi que la maquinària làser pugui reproduir físicament el treball encomanat.

Aquesta empresa ja ha participat a diverses convocatòries de subvenció Leader. La implantació d’aquesta empresa diversifica econòmicament la comarca i proporciona llocs de treball qualificats que promouen el retorn de talent professional. En aquesta ocasió, SOADCO va apostar per comprar maquinària especialitzada per la fabricació de petites peces amb un alt valor afegit i apostant per un material que fins al moment no utilitzaven. Això genera ampliar la base de clients actuals i oferir nous productes amb major valor.

Valor afegit
SOADCO permet una dinamització econòmica del nostre territori rural, atès que proporciona llocs de treball qualificat i promou el retorn de talent professional. Cal destacar que el producte que genera és molt especialitzat i d’alt valor tecnològic, el qual implica recerca i investigació empresarial en aquest àmbit.

 

Grup GAL
Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya

Municipi
La Seu d’Urgell

Anualitat: 2017

Categoria del projecte
No agroalimentari/ Desenvolupament econòmic de les zones rurals/ Innovació tecnològica/Especialització i diversificació en nous sectors

Web: https://www.archimedespro.com/