Alt Urgell 973 35 31 12 - 973 35 57 98 / Cerdanya 972 88 48 84 cauc@cauc.cat

Incorporació de nova tecnologia en fabricació de pròtesis dentals a SOADCO SL

Promotor:
SOADCO SL

L’empresa SOADCO, SL és una empresa dedicada a la fabricació d’instruments a mida per a la realització de pròtesis dentals per a altres empreses com laboratoris odontològics…

El procés de fabricació s’inicia quan l’empresa rep l’encàrrec mitjançant un arxiu amb la informació del producte que cal fabricar. Aquest arxiu s’adapta mitjançant un software específic a fi que la maquinària làser pugui reproduir físicament el treball encomanat (corona, pont, arcada dental, etc…). Posteriorment es forneja, es poleix i es perfecciona per a donar-li l’acabat final. El procés segueix criteris sanitaris i mediambientals que fan que no hi hagi agents contaminants (no empra processos químics, combustions…)

Amb l’adquisició de la nova maquinària l’empresa incrementa la seva productivitat i eficiència per tal d’oferir el millor material possible amb les següents millores: possibilitat de manufacturar peces més grans, disposar d’un làser de major potència, un disseny més orientat a les necessitats de la persona usuària, un millor sistema de subjecció que permet un posicionament més precís dels components…

Valor afegit
La implantació d’aquesta empresa diversifica econòmicament la comarca i proporciona llocs de treball qualificats que promouen el retorn de talent professional. Amb l’adquisició de la nova maquinària de tecnologia avançada, SOADCO incorpora al seu equip dues persones més. El producte que genera és molt especialitzat i d’alt valor tecnològic que implica recerca i investigació empresarial en aquest àmbit.

 

Grup GAL
Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya

Municipi
La Seu d’Urgell

Anualitat: 2016.2

Categoria del projecte
Innovació tecnològica / Especialització i diversificació en nous sectors

Web: https://www.archimedespro.com/es-es/