Alt Urgell 973 35 31 12 - 973 35 57 98 / Cerdanya 972 88 48 84 cauc@cauc.cat

Govern obert i transparència

Tots els serveis, tràmitsi informació pública de forma directa i clara

Informació institucional i organitzativa

Organització política, personal, entitats i altres organismes

Gestió econòmica

Pressupostos, gestió tributaria i econòmica, patrimoni, subvencions

Acció de govern i normativa

Actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies

Contractes, convenis i subvencions

Perfil del contractant, menors, organs i convenis de col·laboració

Catàleg de serveis i tràmits

Oferta de serveis i tràmits posats a disposició de la ciutadania

No trobeu la informació?

Exerciu el vostre dret d’accés a la informació pública