Alt Urgell 973 35 31 12 - 973 35 57 98 / Cerdanya 972 88 48 84 cauc@cauc.cat

Jornada Talent jove al món rural

El proper 13 de juny a Oliana

En el marc del projecte Odisseu – Territori Talent, ens trobem els grups Leader de Catalunya i els i les professionals de la xarxa de Joventut, amb la voluntat d’aprofundir el treball conjunt d’ambdós col·lectius per assolir l’objectiu del desenvolupament rural de les nostres comarques amb el protagonisme dels i les joves.

Després de la presentació a càrrec del director general de Desenvolupament Rural, Oriol Anson, i la directora general de Joventut, Marta Vilalta, i els càrrecs electes locals, la jornada està estructurada en tres parts:

  1. Exposició dels principals resultats del projecte;
  2. Dinàmiques de grup sobre les eines Odisseu a favor de l’arrelament laboral per a compartir experiències d’allò que ja s’ha fet i què cal millorar;
  3. Visites a empreses locals promogudes per joves i/o vinculades a Odisseu o al Leader

 

Cal fer inscripció a: https://goo.gl/forms/b4ickGlx1o6mQ7T82 (fins l’11 de juny)

Consulteu el programa d’aquesta jornada tècnica del Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT).