Alt Urgell 973 35 31 12 - 973 35 57 98 / Cerdanya 972 88 48 84 cauc@cauc.cat

2nd ENRD Social Inclusion Workshop

“Making rural areas more attractive for young people”

El projecte Odisseu pel talent jove al món rural,coordinat pel CAUC, ha estat seleccionat per la Xarxa europea de desenvolupament rural com a bona pràctica i és una iniciativa convidada per a participar el 3 de maig de 2018 a Brussel·les (Bèlgica) al 2n workshop d’inclusió social que porta per títol “Fem més atractives les àrees rurals per la gent jove”.

L’objectiu general d’aquest acte és debatre com incrementar l’atractiu de les àrees rurals per la gent jove a través de l’intercanvi d’experiències i eines innovadores de diferents països europeus.

L’acte permetrà compartir les accions del projecte Odisseu pel retorn de joves al món rural, dins el projecte marc Territori Talent, amb altres agents de dinamització rural europeus i conèixer altres experiències i projectes.

Sota el títol de “Attracting young talents to rural àreas”, Arnau Martínez Fernández, jove estudiant d’ADE de l’Alt Urgell que va participar en el Pràcticum Odisseu el 2017, explicarà quines eines facilita el projecte per a l’arrelament i l’atracció de joves a les comarques rurals de Catalunya.

L’acte comptarà també amb la gerent del CAUC, Mireia Font Gras, per a donar a conèixer la tasca dels grups d’acció local catalans a favor d’incorporar el talent jove a les zones rurals Leader.

A Brussel·les, l’Arnau explicarà l’experiència del Pràcticum Odisseu a l’Alt Urgell

En trobareu el programa a https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/w27_rural-youth_agenda.pdf