Alt Urgell 973 35 31 12 - 973 35 57 98 / Cerdanya 972 88 48 84 cauc@cauc.cat

Casa de sol. Casa de poble independent

Titular:
Carlota Valls Albiol

La Casa del Sol és una casa de turisme rural en la modalitat de casa de poble independent. Inicialment, l’immoble objecte d’actuació estava registrat com a habitatge d’ús turístic i amb la reforma i canvi de tipologia de l’activat s’ha assegurat un canvi qualitatiu molt important en quant a l’oferta turística, millorant la proposta econòmica de la beneficiaria per una banda i afavorint la millora del casc antic del poble d’Organyà i de l’activitat econòmica i turística del territori.
L’actuació realitzada ha consistit en la redistribució i reforma integral de tot l’edifici, així com l’adquisició de tot el mobiliari, electrodomèstics i altres equipaments necessaris per al desenvolupament de l’activitat.

Valor afegit

El valor afegit que s’aconsegueix amb aquest projecte és el mateix que el de qualsevol establiment de turisme rural: afavorir el desenvolupament del turisme en petits municipis rurals, contribuint a potenciar altres activitats turístiques i de lleure del territori.
Es tracta d’una oferta d’allotjament plenament integrada en el casc antic d’Organyà, sostenible i respectuosa amb la imatge urbanística i amb el medi ambient.

 

Grup GAL
Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya

Municipi
Organyà

Anualitat: 2019

Categoria del projecte
Turisme

Web: www.turismeruralcabo.com/casa-del-sol