Alt Urgell 973 35 31 12 - 973 35 57 98 / Cerdanya 972 88 48 84 cauc@cauc.cat

Casa de poble independent Cal Tinent

Promotor: Cal Tinent, SL

La societat Cal Tinent, SL és una empresa agrària que diversifica la seva activitat amb la creació de dos allotjaments rurals (modalitat de Casa de Poble Independent) al poble de Martinet, a la comarca de la Cerdanya. Va rebre un ajut Leader de la convocatòria 2009 que li va permetre rehabilitar l’edifici i equipar-lo per a desenvolupar l’activitat turística.

Valor afegit
La diversificació de l’activitat permet donar un important valor afegit a l’empresa, suposant una nova font d’ingressos de la societat.

 

Grup GAL
Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya

Municipi
Oliana

Anualitat: 2009

Mesura: Foment d’activitats turístiques

Categoria del projecte
Turisme Rural / dinamització i millora de l’oferta turística

Web: www.caltinent.com