Alt Urgell 973 35 31 12 - 973 35 57 98 / Cerdanya 972 88 48 84 cauc@cauc.cat

Adequació i equipament nau polígon de la Seu per centralitzar roba a l’engròs

Promotor:
Nougrapats Empresa d’Inserció SLU

Nougrapats és una empresa d’inserció laboral constituïda l’any 2014 en l’àmbit del reciclatge, reutilització tèxtil i la prestació de serveis de neteja. Els seus objectius principals són la sostenibilitat econòmica, el benefici social i ambiental. El primer objectiu del projecte és donar oportunitats laborals reals a persones en risc d’exclusió social dins dels programes de formació i inserció de Càritas, i dels serveis socials de la zona de l’Alt Urgell. El segon objectiu del projecte és contribuir a fomentar el consum responsable en la societat actual, apostant per la reducció de residus, la reutilització i el reciclatge. El tercer és, precisament, aconseguir que els dos objectius siguin sostenibles a llarg termini.

La inversió de Nougrapats va ser la creació d’un centre específic de recollida de roba a una nau del polígon de la Seu d’Urgell amb la finalitat principal de gestionar tota aquella roba que es deposita en els diferents containers que hi ha repartits per la població. Per fer-ho, la inversió fonamental va ser l’adequació i l’equipament d’aquesta nau per centralitzar la roba a l’engròs. L’any 2017 es van recollir fins a 132.000 kg de roba repartits en els 21 contenidors que hi ha a l’Alt Urgell i a la Cerdanya. Per aquest motiu, la inversió de la nau permet la recollida, tria i emmagatzematge d’aquesta roba. Per altra banda, també es vol generar una nova línia de negoci al voltant de mobles de segona mà. Això consistiria en realitzar la recollida, tria i manipulació de mobles i objectes perquè s’acabin comercialitzant i tinguin una segona vida útil. També s’habilitarà un espai d’oficines per atendre a les visites.

Valor afegit
Aquesta empresa té la consigna de buscar el foment i la inclusió de tots els col·lectius i de totes les persones que presenten diferents tipus de diversitat funcional, erigint-se com un pilar a la nostra comarca en matèria d’inclusió, integració i tolerància.

A més, amb aquesta aposta per donar una segona vida útil a productes com la roba o els mobles, dóna un valor afegit als objectius que ja tenia l’empresa i es presenta com una empresa amable amb el medi ambient.

 

Grup GAL
Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya

Municipi
La Seu d’Urgell

Anualitat: 2017

Categoria del projecte
Altres sectors no agroalimentaris/ Societat rural i serveis a la població/ Economia social i emprenedoria rural

Web: https://www.caritasurgell.cat/es/accion-social/economia-social/nougrapats-ei