Alt Urgell 973 35 31 12 - 973 35 57 98 / Cerdanya 972 88 48 84 cauc@cauc.cat

Projecte From EU to YOU ERASMUS+

Com poden els i les joves contribuir al desenvolupament local del seu territori rural? FromEUtoYOU, mitjançant la col·laboració entre el CAUC i el grup d’acció local italià Escartons e Valli Valdesi s.r.l, de la regió del Piemont, neix amb l’objectiu d’empoderar joves...